Tổ chức hoạt động "Văn Lang sẵn sàng đồng hành cùng bạn"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Đại học Văn Lang - Cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 07:00 04/06/2020
  • Vé còn : 500/500