Phát động Chiến dịch "Phân loại rác tại nguồn"

Nội dung sự kiện

♻️ Đoàn - Hội trường Đại học Văn Lang phát động chiến dịch "PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN" ♻️

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Đại học Văn Lang
  • Ngày bắt đầu: 07:00 05/06/2020
  • Vé còn : 500/500