TUYỂN NGƯỜI MẪU CHƯƠNG TRÌNH "11 AM - RE-JOIN PROJECT 2022"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Lầu 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 26/06/2022
  • Vé còn : 0/1