BUỔI GẶP MẶT CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN LANG SÀI GÒN

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 08:00 20/06/2022
  • Vé còn : 0/1