TỌA ĐÀM VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 26

Nội dung sự kiện

TỌA ĐÀM VỀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP THEO CHUYÊN NGÀNH DÀNH CHO SINH VIÊN KHÓA 26 KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 08:00 26/06/2022
  • Vé còn : 0/1