TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ "50 NĂM TRẬN HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG (1972 - 2020)

Nội dung sự kiện

TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ "50 NĂM TRẬN HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG (1972 - 2020)

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 13:00 18/06/2022
  • Vé còn : 0/1