TALKSHOW ĐỌC SÁCH VÀ CON ĐƯỜNG GIAN NAN VẠN DẶM

Nội dung sự kiện

Giới thiệu sách Đọc sách và con đường gian nan

Diễn giả: Nguyễn Quốc Vương, tác giả của khoảng 70 tựa sách viết và dịch

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Hoàng sa 2
  • Ngày bắt đầu: 13:00 16/06/2022
  • Vé còn : 28/50