CÙNG CLB TOURISM SKILL TÌM HIỂU VỀ NGÀNH BARISTA

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~F.02.06
  • Ngày bắt đầu: 16:00 02/06/2022
  • Vé còn : 0/1