WORKSHOP "STEPbyTIEN" - BẢN LĨNH TUỔI TRẺ

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 08:00 03/06/2022
  • Vé còn : 0/2000