HỘI THAO CỰU SINH VIÊN VĂN LANG 2022 - NGÀY 29.05.2022

Nội dung sự kiện

 

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Sân 2A Phan Chu Trinh
  • Ngày bắt đầu: 07:00 29/05/2022
  • Vé còn : 1/1