CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN KÍ TÚC XÁ VĂN LANG - CHRYSALISM

Nội dung sự kiện

Chào các bạn, sau khoảng thời gian dài chờ đợi thì chương trình thường niên của Ký Túc Xá năm nay chính thức được khởi động với cái tên mới "ℂℍℝ

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Kí túc xá trường Đại học Văn Lang
  • Ngày bắt đầu: 18:00 29/05/2022
  • Vé còn : 1/1