BUỔI NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 07:30 11/06/2022
  • Vé còn : 0/1