TỔ CHỨC THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC

Nội dung sự kiện

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : CS1~Theo lịch thi
  • Ngày bắt đầu: 12:00 21/05/2022
  • Vé còn : 1/1