HỘI THẢO "LESSONS FROM HIVAIDS: STRENGTHS AND WEAKNESSES IN THE RESPONSE TO COVID-19"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 14:00 28/05/2022
  • Vé còn : 0/1