WORKSHOP "TRỞ THÀNH KOC NGHỀ KIẾM TIỀN SIÊU HOT CHO SINH VIÊN THỜI ĐẠI 4.0

Nội dung sự kiện

WORKSHOP "TRỞ THÀNH KOC NGHỀ KIẾM TIỀN SIÊU HOT CHO SINH VIÊN THỜI ĐẠI 4.0

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 13:00 11/05/2022
  • Vé còn : 0/1