HỘI THẢO TƯ VẤN TUYỂN SINH NGÀNH THIẾT KẾ NỘI THẤT - FURNITURE DESIGN 2022

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 05/05/2022
  • Vé còn : 1/1