CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH THPT FPT CẦN THƠ THAM QUAN & HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nội dung sự kiện

CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH THPT FPT CẦN THƠ THAM QUAN & HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 13/04/2022
  • Vé còn : 1/1