HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "ĐẠO ĐỨC & ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 13:00 16/04/2022
  • Vé còn : 1/1