ĐÓN TIẾP VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH"

Nội dung sự kiện

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, trường Đại học Văn Lang tổ chức hành trình trải nghiệm cho các học sinh các trường THPT Tân Túc, THPT Nguyễn Thái Binh, THPT Nguyễn Hữu Cảnh, THPT Bình Tân, THPT Đào Sơn Tây, THPT Trần Khai Nguyên vào ngày 05/4/2022 tại Hội trường N2T1, tòa G, cơ sở 3 trường Đại học Văn Lang.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 13:00 05/04/2022
  • Vé còn : 1/1