BUỔI LỄ TRAO GIẢI KHOA DU LỊCH

Nội dung sự kiện

BUỔI LỄ TRAO GIẢI KHOA DU LỊCH

Thời gian: 16:00 - 21:00 ngày 06/4/2022

Địa điểm: Hội trường N2T1, tòa G, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 16:00 06/04/2022
  • Vé còn : 1/1