XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHOAN, LỌC NƯỚC CHO CÁC EM Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC VÙNG XA (TIỂU HỌC ĐÔNG ĐÔ, HUYỆN THĂN

Nội dung sự kiện

Hỗ trợ cộng đồng, phát triển bền vững, đáp ứng 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc (mục tiêu số 6)

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Bên Ngoài
  • Ngày bắt đầu: 07:00 01/04/2022
  • Vé còn : 97/100