SINH HOẠT CLB HỌC THUẬT KHOA RĂNG HÀM MẶT THÁNG 4, CHỦ ĐỀ: LIÊN HOAN GIỮA HỌC KỲ "HỌC KHÔNG CHƠI ĐÁN

Nội dung sự kiện

Tạo môi trường cho SV chia sẻ, rèn luyện kỹ năng, cải thiện, nâng cao kiến thức

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 17:00 17/04/2022
  • Vé còn : 148/150