HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nội dung sự kiện

Giới thiệu công nghệ mới, giới thiệu việc làm cho sinh viên

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Updating
  • Ngày bắt đầu: 09:00 15/04/2022
  • Vé còn : 500/500