LIÊN HOAN PHIM VĂN LANG

Nội dung sự kiện

Ra mắt liên hoan phim Trường Đại Học Văn Lang . 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 07:00 13/03/2022
  • Vé còn : 1500/1500