ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ METAVERSE TRONG THIẾT KẾ NỘI THẤT DÀNH CHO SINH VIÊN

Nội dung sự kiện

 

Tiếp cận công nghệ thiết kế mới

Ưng dụng trong thiết kế nội thất tương lai 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 26/03/2022
  • Vé còn : 310/310