DỰ ÁN TÔ MÀU GIẤC MƠ -BÀN GIAO VÀ THI CÔNG MÁY LỌC NƯỚC KIỀM CHO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

Nội dung sự kiện

DỰ ÁN TÔ MÀU GIẤC MƠ -BÀN GIAO VÀ THI CÔNG MÁY LỌC NƯỚC KIỀM CHO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG
  • Ngày bắt đầu: 07:00 27/05/2021
  • Vé còn : 1/1