QUAY MV COVER " CHA MẸ KHÔNG CHO"

Nội dung sự kiện

QUAY MV COVER " CHA MẸ KHÔNG CHO" PHỤC VỤ CÔNG TÁC TUYỂN SINH

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Sảnh N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 16:00 21/05/2021
  • Vé còn : 1/1