KHAI GIẢNG GDQP&AN ĐỢT 3 DÀNH CHO K26 KXH KCT

Nội dung sự kiện

KHAI GIẢNG GDQP&AN ĐỢT 3 DÀNH CHO K26 KXH KCT

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 16:00 03/05/2021
  • Vé còn : 1/1