DIỄN ĐÀN TIẾNG NÓI TRẺ YOUTH SPEAK

Nội dung sự kiện

DIỄN ĐÀN TIẾNG NÓI TRẺ YOUTH SPEAK

- Thời gian: 13 giờ 00 ngày 25/4/2021

- Địa điểm: Hội trường N2T1, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 13:00 25/04/2021
  • Vé còn : 0/1