LỚP DỰ ÁN "TÔ MÀU GIẤC MƠ" (TUẦN 5)

Nội dung sự kiện

LỚP DỰ ÁN "TÔ MÀU GIẤC MƠ" (TUẦN 5)

  • Thời gian: 08 giờ 00, ngày 24/4/2021
  • Địa điểm: phòng A.11.04, tòa A, cơ sở 3

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phòng A.11.04, tòa A, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 24/04/2021
  • Vé còn : 1/1