THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO BỘ ĐỘI VÀ HỌC SINH HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Nội dung sự kiện

THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO BỘ ĐỘI VÀ HỌC SINH HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Đảo Hòn Chuối - Cà Mau
  • Ngày bắt đầu: 08:00 23/04/2021
  • Vé còn : 0/1