DỰ ÁN "PHỦ XANH ĐÔ THỊ" - PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP.HCM

Nội dung sự kiện

DỰ ÁN "PHỦ XANH ĐÔ THỊ" - PHƯỜNG 11, QUẬN 3, TP.HCM

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày bắt đầu: 07:30 05/04/2021
  • Vé còn : 1/1