BUỔI LỄ GIỚI THIỆU DỰ ÁN SERVICE - LEARNING "TÔ MÀU GIẤC MƠ - COLOR YOUR DREAMS"

Nội dung sự kiện

Dự án “Tô màu Giấc mơ” là dự án đào tạo và học tập thông qua phục vụ cộng đồng nhằm giúp các trẻ em khiếm thính, khuyết tật trí tệ có hiểu biết và học hỏi về Mỹ thuật, Kiến trúc, Âm nhạc, Công nghệ Thông tin và Thể dục Thể thao qua các bài học từ chính đội ngũ giảng viên, sinh viên của trường Đại học Văn Lang. Với mục tiêu tạo nhiều giá trị vật chất và tinh thần cho cộng đồng trẻ em khiếm thính, khuyết tật trí tuệ, Dự án Tô màu Giấc mơ sẽ tiếp tục khởi động với 7 trường chuyên biệt trên địa bàn Tp. HCM. Đây sẽ là cơ hội trải nghiệm tuyệt vời, nâng cao kiến thức và đa dạng hóa kĩ năng cho sinh viên khi tham gia.

 

Dự án sẽ gồm 02 giai đoạn, với giai đoạn 1 sinh viên sẽ lần lượt thực hiện các bước như sau:

- Từ ngày 15/3 – 21/3/2021: sinh viên đăng kí tham gia dự án theo chuyên môn. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ phỏng vấn (nếu có) và thông báo kết quả qua email cho sinh viên.

- Từ ngày 22/3 – 30/4/201: Tập huấn cho sinh viên khi tham gia.

- Từ ngày 08/5 – 26/6/2021: Thực hiện các chương trình trong dự án theo hướng dẫn, kế hoạch của Ban Tổ chức.

- Ngày 15/7/2021: Tổng kết giai đoạn 1.

 

 

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 27/03/2021
  • Vé còn : 502/1000