WORKSHOP "TRỞ THÀNH CÔNG DÂN SỐ CHO SINH VIÊN"

Nội dung sự kiện

WORKSHOP "TRỞ THÀNH CÔNG DÂN SỐ CHO SINH VIÊN"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1, cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 08:00 19/03/2021
  • Vé còn : 0/1