CÔNG CỤ TẠO CHỮ KÝ EMAIL
(Mẫu dành cho Đơn vị - Công ty CP ĐT & QL GD Văn Lang -VLC)

Khu vực soạn thảo chữ ký

http://isc.vanlanguni.edu.vn/sig/logo-vlc-sig.png Phòng Công nghệ Thông tin 
Phone: 028.38 999 999
Email: p.cntt@vanlanguni.edu.vn
Website: http://isc.vanlanguni.edu.vn

http://isc.vanlanguni.edu.vn/chuky/banner-2.png

HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ KÝ EMAIL:
Bước 1: Điều chỉnh thông tin đơn vị tại ô soạn thảo
Bước 2: Nhấn phím “Ctrl - A” để chọn toàn bộ chữ ký
Bước 3: Nhấn phím “Ctrl - C” để copy toàn bộ chữ ký
Bước 4:
- Nếu sử dụng Webmail: Đăng nhập tài khoản Email -> Thiết đặt đặt -> Chữ ký Email -> Nhấn “Ctrl – V” -> Chọn Ok. (Xem hướng dẫn)
- Nếu sử dụng Microsoft Outlook: Mở MS Outlook –> Chọn File -> Options -> Mail -> Chọn Signatures để tạo chữ ký. (Xem hướng dẫn)

http://isc.vanlanguni.edu.vn/sig/logo-vlc-sig.png Phòng Công nghệ Thông tin 
Phone: 028.38 999 999
Email: p.cntt@vanlanguni.edu.vn
Website: http://isc.vanlanguni.edu.vn