Video hướng dẫn Word 2010 - Di chuyển trên tài liệu và các phím tắt

Video hướng dẫn Word 2010 - Di chuyển trên tài liệu và các phím tắt

12-07-2013
2090 times

Video hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2010 - Sử dụng Slide từ tập tin khác

Video hướng dẫn sử dụng Powerpoint 2010 - Sử dụng Slide từ tập tin khác

12-07-2013
2568 times

Hướng dẫn chụp ảnh màn hình bằng công cụ Snipping Tool

Hướng dẫn chụp ảnh màn hình bằng công cụ Snipping Tool

12-07-2013
3195 times

Hướng dẫn Windows 8 toàn tập - Tùy chỉnh màn hình Desktop truyền thống

Hướng dẫn Windows 8 toàn tập - Tùy chỉnh màn hình Desktop truyền thống

12-07-2013
2310 times

Hướng dẫn Windows 8 toàn tập - Cài đặt ứng dụng từ Windows Store

Hướng dẫn Windows 8 toàn tập - Cài đặt ứng dụng từ Windows Store

12-07-2013
2972 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla