Hướng dẫn cài đặt AnyDesk trên Windows

 

CÔNG TY CP ĐT & QL GD VĂN LANG
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ANYDESK
TRÊN WINDOWS

 7-anydesk

1. Download AnyDesk từ link: http://isc.vanlanguni.edu.vn/anydesk.exe
2. Mở file vừa tải về.

1-anydesk

3. Xuất hiện giao diện của AnyDesk.
Click Install AnyDesk on this computer.

2-anydesk

4. Đồng ý cài đặt: Click Accept & Install

3-anydesk


5. Cài đặt thành công. Người dùng cung cấp dãy số bên dưới cho Bộ phận hỗ trợ.

4-anydesk

6. Bộ phận hỗ trợ tiến hành kết nối từ xa: người dùng thực hiện Đồng ý cho thực hiện kết nối từ xa bằng cách click vào Accept.

5-anydesk

7. Bộ phận hỗ trợ kết nối thành công.

6-anydesk

Lần cập nhật cuối Thứ năm, 26 Tháng 3 2020 21:54

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla