lỗi
  • The RokSprocket Module needs the RokSprocket Component enabled.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZOOM Meeting trên máy tính

1-zoom

Zoom Meeting là một ứng dụng mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng cho hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia sẻ tài liệu, bảng trắng cho thuyết trình, trình chiếu file PowerPoint, lên lịch họp/học ….

03-04-2020
3400 times

Hướng dẫn sử dụng Trang gởi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến

Để gởi yêu cầu hỗ trợ trực tuyến, sinh viên thực hiện như sau:

20-11-2017
2288 times

Video hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Mở và Đóng ứng dụng

Video hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Mở và Đóng ứng dụng

12-07-2013
2866 times

Hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Lưu lại một tài liệu

Hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Lưu lại một tài liệu

12-07-2013
2759 times

Video hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Nhập liệu và gõ tiếng Việt

Video hướng dẫn sử dụng Word 2010 - Nhập liệu và gõ tiếng Việt

12-07-2013
2635 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla