Hướng dẫn đổi mật khẩu email và các dịch vụ dành cho Sinh viên VLU

Trong thế giới internet, đi đôi với những tiện ích mang lại là những nguy cơ nếu ta không biết cách tự bảo vệ mình. Một trong những phương án tự bảo vệ mình đó là thường xuyên thay đổi mật khẩu.

1account

15-11-2019
53 times

Cập nhật email trên Outlook mobile

Cập nhật email trên Outlook mobile

outlook

25-08-2020
2576 times

Thay đổi mật khẩu email dành cho CB-GV-NV

 

 

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL

password

25-08-2020
1776 times

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZOOM Meeting trên máy tính

1-zoom

Zoom Meeting là một ứng dụng mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng cho hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia sẻ tài liệu, bảng trắng cho thuyết trình, trình chiếu file PowerPoint, lên lịch họp/học ….

03-04-2020
3049 times

LỊCH CÔNG TÁC MẪU

Lịch công tác mẫu...

Lichmau2

05-03-2019
2152 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla