Cập nhật email trên Outlook mobile

Cập nhật email trên Outlook mobile

outlook

25-08-2020
1666 times

Thay đổi mật khẩu email dành cho CB-GV-NV

 

 

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL

password

25-08-2020
1221 times

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ZOOM Meeting trên máy tính

1-zoom

Zoom Meeting là một ứng dụng mạnh mẽ và cực kỳ nổi tiếng cho hội thảo, hội họp, đào tạo trực tuyến, học trực tuyến với đầu đủ các tính năng từ chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, Chat trực tuyến, Video Call trực tuyến, chia sẻ tài liệu, bảng trắng cho thuyết trình, trình chiếu file PowerPoint, lên lịch họp/học ….

03-04-2020
2314 times

LỊCH CÔNG TÁC MẪU

Lịch công tác mẫu...

Lichmau2

05-03-2019
2016 times

2. LỊCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN

Bạn có một kế hoạch làm việc thông minh, bạn lên kế hoạch và thực hiện... Bạn chưa lựa chọn được giải pháp hỗ trợ hiệu quả?. Bài hướng dẫn tạo lịch cá nhân đơn giản, chuyên nghiệp sẽ giúp cho bạn.

 

15-05-2018
3108 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla