[CƠ SỞ 1+2+3] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2017-2018)

thongbaolichthi

Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

08-01-2018
1353 times

Một số điều cần biết của sinh viên Văn Lang

Info3

Nhận địa chỉ Email, đăng ký wifi, đặt lại mật khẩu dịch vụ . . .

13-09-2017
3727 times

Thông báo về tài khoản Học trực tuyến của sinh viên K23

Phòng Công nghệ Thông tin thông báo về thông tin tài khoản Học trực tuyến của sinh viên K23 như sau:

 

11-09-2017
2484 times

Thông báo về tài khoản email của sinh viên K23

Phòng Công nghệ Thông tin thông báo về tài khoản email của sinh viên K23 như sau:

11-09-2017
7282 times

[CƠ SỞ 1+2] TKB THỰC HÀNH HK2 (2017-2018)

thongbaophongmay

Sinh viên Click chọn để xem lịch học thực hành tại phòng máy

29-08-2017
1213 times

TKB HK Hè NH 1617 P-CNTT (CS2)

thongbaophongmay

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu HK Hè (2016-2017)

27-06-2017
917 times

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 2)_HK2 NH (2016-2017)

thongbaolichthi

Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

19-06-2017
957 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla