[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2015-2016

Sinh viên click vào từng phòng để xem thời khóa biểu:

22-09-2015
1672 times

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

28-05-2015
1162 times

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ II, năm học 2014-2015

25-05-2015
1117 times

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành lần 2 tại phòng máy

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015

20-01-2015
1034 times

[Cơ sở 2] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ I, năm học 2014-2015

LỊCH THI HỌC KỲ I TẠI PHÒNG MÁY THỰC HÀNH CƠ SỞ 2

18-12-2014
1312 times

[Cơ sở 1] Lịch thi thực hành tại phòng máy - Học kỳ I, năm học 2014-2015

LỊCH THI HỌC KỲ I TẠI PHÒNG MÁY THỰC HÀNH CƠ SỞ 1

16-12-2014
1017 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla