[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI (Lần 1)_HK2 NH (2016-2017 )

 

Sinh viên click chọn để xem lịch thi học kỳ 2

24-05-2017
1174 times

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI GIỮA KỲ_HK2 NH (2016-2017 )

thongbaolichthi

 Sinh viên click vào đây để xem lịch thi giữa kỳ - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

23-03-2017
1433 times

[CƠ SỞ 1+2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKII, năm học 2016-2017

thongbaophongmay

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

10-02-2017
955 times

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 2 HK1 (2016-2017)

Sinh viên click vào đây để xem lịch thi lần 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

09-02-2017
1015 times

[CƠ SỞ 1+2] LỊCH THI LẦN 1 HK1 (2016-2017)

 

thongbaolichthi

Sinh viên Click chọn để xem Lịch thi & Danh sách dự thi

12-12-2016
1775 times

[CƠ SỞ 2] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

thongbaophongmay

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

17-10-2016
1130 times

[Cơ Sở 1 và Cơ sở 2] Lịch thi giữa kỳ môn Tiếng anh - HK1 năm học 2016-2017

thongbaolichthi

Sinh viên Click chọn để xem Lịch thi giữa kỳ

14-10-2016
2124 times

[CƠ SỞ 1] Thời khóa biểu thực hành phòng máy HKI, năm học 2016-2017

 thongbaophongmay

Sinh viên Click chọn để xem thời khóa biểu

28-09-2016
1009 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla