Hướng dẫn thay đổi mật khẩu các dịch vụ CNTT cho sinh viên

 

1. Truy cập https://sspr.vanlanguni.edu.vn

2. Thực hiện đổi mật khẩu:

sspr

3. Hệ thống xác nhận thay đổi mật khẩu thành công

sspr-ok

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla