Hướng dẫn thay đổi mật khẩu các dịch vụ CNTT cho sinh viên

 

1. Truy cập https://accounts.vanlanguni.vn

2. Thực hiện đổi mật khẩu:

sspr

3. Hệ thống xác nhận thay đổi mật khẩu thành công

sspr-ok

Lần cập nhật cuối Thứ hai, 27 Tháng 9 2021 15:24

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla