Hướng dẫn sử dụng website "Hỗ trợ tin học trực tuyến"

 

Phần 1: Giới thiệu
Với dịch vụ Hỗ trợ tin học trực tuyến, các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang, có thể tạo các yêu cầu hỗ trợ về các dịch vụ tin học tại trường và tư vấn khắc phục sự cố máy tính…
Các dịch vụ CNTT hỗ trợ miễn phí dành cho sinh viên bao gồm:
- Đăng ký tài khoản: Email, Wifi, Học trực tuyến
   o Sinh viên có thể gửi yêu cầu Đăng ký các tài khoản: Email dành cho sinh viên, Wifi (tại cở sở 1, cơ sở 2 và Ký túc xá) và website  http://hoctructuyen.vanlanguni.edu.vn/
- Reset mật khẩu các dịch vụ
   o Sinh viên có thể gởi yêu cầu reset mật khẩu các dịch vụ: Email, Wifi, Học trực tuyến.
- Hướng dẫn cài đặt các phần mềm học tập
  o Sinh viên có thể gửi yêu cầu để được tư vấn, hướng dẫn cài đặt các phần mềm máy tính dùng cho học tập tại trường.
- Tư vấn khắc phục sự cố máy tính.
  o Sinh viên có thể gửi yêu cầu để được tư vấn khắc phục sự cố máy tính Online hoặc Trực tiếp tại Phòng Kỹ thuật tin học: 

   · Cơ sở 1: phòng 704A (ĐT: 08.39208783)
   · Cơ sở 2: phòng C304 (ĐT: 08.35162392) 

Ngoài ra, sinh viên có thể sử dụng website để:

- Gửi các thông báo sự cố hệ thống mạng / máy tính tại các phòng máy thực hành để Phòng KTTH tiến hành khắc phục nhanh.
- Đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Để sử dụng dịch vụ này, các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang truy cập vào website: http://hotro.vanlanguni.edu.vn.


 

Phần 2: Hướng dẫn sử dụng website Hỗ trợ Tin học Trực tuyến

Truy cập sử dụng dịch vụ:

Bước 1: Bạn mở trình duyệt web và truy cập vào website: http://hotro.vanlanguni.edu.vn

 

Website Hỗ trợ tin học Trực tuyến

 

Bước 2: Bạn Click vào nút dưới để chuyển đến trang Tạo yêu cầu hỗ trợ:

 

Bước 3: Bạn lựa chọn Chủ đề cần trợ giúp tùy vào nhu cầu. Các chủ đề như hình bên dưới. Sau khi chọn chủ đề, bạn điền đầy đủ thông tin vào form tương ứng.

 Chọn chủ đề cần trợ giúp

 


1. Đăng ký sử dụng wifi SV:
Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Đăng ký sử dụng wifi SV” và điền thông tin vào form đăng ký:

 

Đăng ký tài khoản wifi SV

 

- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn. Email có đuôi là @vanlanguni.vn
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
- Mã sinh viên: Mã số sinh viên của bạn.
- Lớp: Tên lớp của bạn.
- Nơi đăng ký sử dụng: Bạn chọn những nơi mà bạn muốn đăng ký sử dụng wifi:

Chọn nơi sử dụng wifi

 

 - Mật khẩu: Mật khẩu wifi bạn muốn sử dụng.

- Tóm tắt nội dung yêu cầu: Đăng ký sử dụng tài khoản wifi SV.
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Đăng ký sử dụng tài khoản wifi SV.


Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 


 2. Thay đổi mật khẩu wifi, học trực tuyến:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Thay đổi mật khẩu wifi / HTT” và điền thông tin vào form đăng ký:

 

 Thay đổi mật khẩu wifi, học trực tuyến

 

 Thông tin người dùng:

- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn. Email có đuôi là @vanlanguni.vn
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Thay đổi mật khẩu wifi / HTT:
- Mã sinh viên: Mã số sinh viên của bạn.
- Ngày sinh: nhập vào ngày tháng năm sinh của bạn.
- Lớp: Tên lớp của bạn.
Dịch vụ cần đặt lại mật khẩu: Bạn chọn đặt lại mật khẩu cho Wifi / HTT

 

 

 

- Mật khẩu mới: Bạn đặt mật khẩu mới cho Wifi / HTT

Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Thay đổi mật khẩu Wifi (Thay đổi mật khẩu HTT)
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Thay đổi mật khẩu Wifi (Thay đổi mật khẩu HTT)
Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

  


 3. Thay đổi mật khẩu Email sinh viên:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Thay đổi mật khẩu email SV” và điền thông tin vào form đăng ký:

 Thay đổi mật khẩu email sinh viên

 

Thông tin người dùng:
- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn (email có dạng @vanlanguni.vn)
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Thay đổi mật khẩu email sv:
- Mã sinh viên: Mã số sinh viên của bạn.
- Ngày sinh: nhập vào ngày tháng năm sinh của bạn.
- Lớp: Tên lớp của bạn.
- Địa chỉ Email: Nhập lại email của bạn
- Mật khẩu mới: Mật khẩu email phải có ít nhất 8 ký tự, có cả chữ Hoa, Thường và Số.
Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Thay đổi mật khẩu email sv
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Thay đổi mật khẩu email sv
Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 


 4. Tư vấn khắc phục sự cố máy tính:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Tư vấn khắc phục sự cố máy tính” và điền thông tin vào form đăng ký:

 

 Tư vấn khắc phục sự cố máy tính 

 

Thông tin người dùng:
- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn (email có dạng @vanlanguni.vn)
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Tư vấn khắc phục sự cố thiết bị:
- Khoa: Khoa bạn đang học
Máy thuộc nhóm: Chọn nhóm người dùng. Ví dụ: bạn là sinh viên thì chọn “Nhóm SV”.

 

- Hãng sản xuất: Chọn hãng sản xuất máy tính của bạn. Ví dụ: Dell, HP, ASUS,…
- Model máy: Nhập Model máy tính của bạn. Ví dụ: Dell E6430, Asus 550XL,…
- Số serial máy: Serial của máy tính thường được ghi mặt dưới máy tính. Ví dụ: HX1HY1X.
- Ram + HDD: Nhập vào dung lượng Ram và ổ đĩa cứng của máy tính. Ví dụ: 4GB, 500GB
- Mật khẩu máy: Nhập mật khẩu để đăng nhập sử dụng máy tính của bạn (nếu có).
- Tình trạng máy khi gởi: Tình trạng máy tính của bạn hiện tại như thế nào. Ví dụ: mở không lên, bị chậm, …
Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Ví dụ: Máy bị chậm, office lỗi.
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Ví dụ: Máy bị chậm, office lỗi.
Bạn có thể tải tập tin, hình ảnh mô tả lỗi lên bằng cách click vào “chọn file”

Chọn file từ máy tính

File đã được upload

 

Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 


 5. Thông báo sự cố mạng / máy tính:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Thông báo sự cố mạng / máy tính” và điền thông tin vào form đăng ký:

Thông báo sự cố mạng / máy tính 

 

Thông tin người dùng:
- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn (email có dạng @vanlanguni.vn)
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Ví dụ: Phòng máy 703B máy lỗi,
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Ví dụ: Phòng máy 703B máy 11 mở không lên, máy 12 không vào mạng được.


Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 

 


 6. Cài đặt phần mềm học tập:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Cài đặt phần mềm học tập” và điền thông tin vào form đăng ký:

 

 Cài đặt phần mềm học tập

 

Thông tin người dùng:
- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn (email có dạng @vanlanguni.vn)
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Tư vấn khắc phục sự cố thiết bị:
- Khoa: Khoa bạn đang học
Máy thuộc nhóm: Chọn nhóm người dùng. Ví dụ: bạn là sinh viên thì chọn “Nhóm SV”.

 

- Hãng sản xuất: Chọn hãng sản xuất máy tính của bạn. Ví dụ: Dell, HP, ASUS,…
- Model máy: Nhập Model máy tính của bạn. Ví dụ: Dell E6430, Asus 550XL,…
- Số serial máy: Serial của máy tính thường được ghi mặt dưới máy tính. Ví dụ: HX1HY1X.
- Ram + HDD: Nhập vào dung lượng Ram và ổ đĩa cứng của máy tính. Ví dụ: 4GB, 500GB
- Mật khẩu máy: Nhập mật khẩu để đăng nhập sử dụng máy tính của bạn (nếu có).
- Tình trạng máy khi gởi: Tình trạng máy tính của bạn hiện tại như thế nào. Ví dụ: Chưa có phần mềm AutoCad 2007.
Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Ví dụ: Cài đặt phần mềm AutoCad 2007.
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Ví dụ: Cài đặt phần mềm AutoCad 2007.


Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 

 


7. Các tư vấn tin học khác qua mạng:

Bước 1: Bạn chọn chủ đề trợ giúp là “Các tư vấn tin học khác qua mạng” và điền thông tin vào form đăng ký:

 

 Các tư vấn tin học khác qua mạng 

 

Thông tin người dùng:
- Địa chỉ Email: Email mà nhà trường cấp cho bạn (email có dạng @vanlanguni.vn)
- Họ tên: Nhập họ tên của bạn.
- Số điện thoại: Số điện thoại có thể liên lạc được với bạn.
Mô tả yêu cầu:
- Tóm tắt yêu cầu: Ví dụ: Phòng máy 703B máy lỗi,
- Mô tả chi tiết yêu cầu: Ví dụ: Phòng máy 703B máy 11 mở không lên, máy 12 không vào mạng được.
Bạn có thể tải tập tin, hình ảnh mô tả lỗi lên bằng cách click vào “chọn file”

 

 

Chọn file từ máy tính

 

 File đã được upload

 

 Bước 2: Bạn Click nút “Gởi đi” để gởi yêu cầu đến Phòng Kỹ thuật tin học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối Thứ năm, 13 Tháng 10 2016 17:33

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla