onenote-class-1

Written by Published 26-08-2019 Category Office365 trong Dạy và Học Read 2449 times

Hướng dẫn sử dụng Onenote Class Notebook cho Giảng viên - Phần 2 Featured

 Bây giờ bạn có thể bắt đầu thêm tài liệu giảng dạy và các ghi chú bằng cách sử dụng những section đặc biệt được gán sẵn để cộng tác và chia sẻ nội dung với sinh viên của mình.

onenote-class-17

Để thêm hoặc xóa sinh viên tham gia vào notebook, từ trang chính của OneNote Class Notebook click hoặc tap Add or remove students.

onenote-class-18

 

Chọn một notebook từ danh sách. Trong ví dụ này, chỉ có lựa chọn là notebook mà bạn vừa tạo.

onenote-class-19

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều sinh viên bằng cách gõ tên của họ ở đây, hoặc gỡ từng sinh viên từ danh sách sinh viên có sẵn.

onenote-class-20

Khi bạn gỡ một người dùng, bất kỳ nội dung nào mà người đó đã thêm vẫn còn giữ lại trong notebook, nhưng người dùng không thể truy cập nữa. Sau đó kiểm tra bằng cách quan sát trước xem đã được chưa rồi click hoặc tap vào nút Update.

onenote-class-21

Và một lần nữa, ứng dụng cung cấp một liên kết đến notebook mà bạn có thể cung cấp nó đến sinh viên mới.

onenote-class-22

Những sinh viên sử dụng tài khoản Office365 của tổ chức sẽ tự động được thông báo khi OneNote Class Notebook được chia sẻ với họ.

onenote-class-23

Mở OneDrive từ thanh menu ứng dụng.

onenote-class-24

Họ cũng có thể truy cập đến qua folder “Shared with me” trên OneDrive. Tại đây, các sinh viên sẽ tìm thấy bất kỳ OneNote Class Notebook đã gán cho họ, cũng như các tài liệu được chia sẻ khác mà họ có thể truy cập vào.

onenote-class-25

Chúng ta quay lại trang chính của ứng dụng OneNote Class Notebook để thấy cách giảng viên có thể chia sẻ notebook với đồng nghiệp hoặc nhân viên trong trường. Click hoặc tap Add or remove teachers.

onenote-class-26

Chọn notebook mà bạn muốn chia sẻ trong danh sách.

onenote-class-27

Bạn có thể thêm một hoặc nhiều giảng viên bằng cách gõ tên họ ở đây, Trong trường hợp này chẳng hạn, nhập tên hai giảng viên và sau đó click hoặc tap Next.

onenote-class-28

Xác nhận tên các giảng viên rồi click hoặc tap Update.

onenote-class-29

Bây giờ bạn có thể cung cấp liên kết class notebook đến các giảng viên mà bạn vừa thêm vào.

onenote-class-30

 

 

Lần cập nhật cuối Thứ hai, 26 Tháng 8 2019 13:48
© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla