Office365 trong Dạy và Học

Office365 trong Dạy và Học (5)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MICROSOFT TEAMS CHO SINH VIÊN

Khi Giảng viên (GV) tổ chức các buổi giảng trực tuyến (real time streaming) với MS Team, Sinh viên (SV) thực hiện các bước sau để tham gia vào lớp online.

microsoft-teams-compliance.compressed

11-02-2020

Sử dụng MS Teams để giảng dạy trực tuyến cho Giảng viên

Trong bài viết này, Phòng Công nghệ Thông tin hướng dẫn các bước sử dụng Microsoft Teams để Giảng viên có thể giảng trực tiếp cho sinh viên theo thời gian thực (real time streaming).

microsoft-teams-compliance.compressed

11-02-2020
© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla