Hướng dẫn sử dụng Email

Hướng dẫn sử dụng Email (25)

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản và tải phần mềm từ Microsoft Imagine premium

Dưới đây là hướng dẫn kích hoạt và tải phần mềm bản quyền từ chương trình Microsoft Imagine premium.
10-07-2016
2554 times

1. HƯỚNG DẪN TRA CỨU LỊCH CÔNG TÁC

ạn đang muốn lên kế hoạch công việc trong thời gian tới với các cuộc hẹn và họp mặt. Ứng…
02-05-2018
6063 times

3. HƯỚNG DẪN ĐẶT PHÒNG HỌP

  Để thực hiện đặt phòng họp / Sự kiện, bạn vui lòng tham khảo bài viết này.... 
11-05-2018
3749 times

Thay đổi mật khẩu email dành cho CB-GV-NV

    HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL
25-08-2020
2511 times

Cập nhật email trên Outlook mobile

Cập nhật email trên Outlook mobile
25-08-2020
3409 times

Hướng dẫn đổi mật khẩu email và các dịch vụ dành cho Sinh viên VLU

Mật khẩu là chìa khóa bảo vệ tài khoản của bạn. Do đó, bạn cần định kỳ thay đổi mật…
15-11-2019
502 times

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla