Cài đặt nhận email chuyển tiếp và chuyển tiếp email đến email khác

 

      Sinh viên sử dụng chức năng tự động chuyển tiếp để có thể vừa đọc mail Văn Lang và vừa đọc được mail Gmail, Yahoo ...

 1.       Chuyển tiếp tự động từ Gmail đến mail sinh viên Văn Lang

a.       Từ giao diện chính của Gmail, truy cập vào Cài đặt theo hình

1

b.      Chọn tab Chuyển tiếp và POP/IMAP >> Thêm địa chỉ chuyển tiếp

2

c.       Nhập vào email cần chuyển tiếp email đến

3

4

Hệ thống sẽ gởi mã xác nhận đến email sinh viên Văn Lang nhận chuyển tiếp

5

d.      Truy cập email sinh viên Văn Lang để lấy mã truy cập

6

e.      Chuyển lại trang Gmail để nhập mã truy cập

7

f.        Bật tùy chọn chuyển tiếp email và click Lưu lại các thay đổi

8

 2.       Chuyển tiếp tự động từ mail sinh viên Văn Lang đến các email khác

a.       Từ giao diện chính email Văn Lang, truy cập vào Tùy chọn

3.1

b.      Chọn theo thứ tự Thư >> Xử lý tự động >> Quy tắc hộp thư đến và quét dọn

2.1

c.       Click dấu + để thêm quy tắc chuyển tiếp email

2.2

d.      Chọn như hình bên dưới

2.3

e.      Nhập đia chỉ email nhận chuyển tiếp email

2.4

f.        Lưu lại

2.5

Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 25 Tháng 9 2015 15:22

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla