Print this page

Trả lời và chuyển tiếp email

 

XXem phần 1 tại: http://hotrohoctap.vanlanguni.edu.vn/huong-dan-su-dung-emal/item/74-huong-dan-nhan-va-su-dung-email-sinh-vien

1.       Trả lời email

a.       Từ giao diện chính, chọn email cần trả lời

5.1

b.      Click chọn mũi trên trỏ xuống để xuất hiện các tùy chọn

5.2

Chọn Trả lời

5.3

c.       Nhập nội dung cần trả lời, click Gửi

5.4

2.       Chuyển tiếp email

a.       Từ menu các tùy chọn, chọn Chuyển tiếp

5.5

b.      Nhập email người nhận và nội dung, click Gửi

5.6

Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 21 Tháng 7 2018 17:51