Hướng dẫn nhận và sử dụng email sinh viên

 

HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC NHẬN VÀ SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ EMAIL SINH VIÊN VĂN LANG

1.       Nhận địa chỉ email

a.       Truy cập địa chỉ: http://isc.vanlanguni.edu.vn

b.      Nhập mã số sinh viên vào khung nhận địa chỉ email -> Click Nhận email

1.1

c.       Ghi nhớ thông tin tài khoản

1.2

2.       Đăng nhập địa chỉ email

a.       Truy cập địa chỉ: http://mail.vanlanguni.vn

b.      Đăng nhập bằng thông tin đã nhận

2.1

c.       Lựa chọn ngôn ngữ và múi giờ

2.2

d.      Giao diện chính của trang email

2.3

3.     Soạn email

a.       Từ giao diện chính: click Mới

4.1

b.      Soạn email, click Gửi

4.2

Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 21 Tháng 7 2018 17:46

Bạn cần hỗ trợ?

© 2016 Đại học Văn Lang - Phát triển bởi P.KTTH  dựa trên Joomla